Rreth Nesh

Shoqata Shqiptare e Infektivologjisë (SHSHI) eshte formuar ne vitin 2006 me iniciativen e nje grupi nismetar te profesoreve dhe mjekeve infeksioniste te Departamentit dhe Sherbimit te Semundjeve Infektive ne QSUT.


Veprimtaria e Shoqates 2006-2016

Aktivitete te Edukimit ne Vazhdim Mjeksor (EVM):
4 konferenca kombetare
4 konferenca me pjesmarrje nderkombetare nder te cilat njera Kongresi I Euroazise (EACID)
18 seminare trajnuese nder te cilat njera nderkombetare ne bashkepunim me JUSTRI dhe njera ne bashkepunim me OBSH

Prof. Arjan Harxhi

Kryetar

Prof. Asoc. Najada Como

Sekretare

Prof. Dhimiter Kraja

Anëtar

Prof. Pellumb Pipero

Anëtar

Prof. Arben Pilaca

Anëtar