Projekte"

4 projekte


Bashkepunime/anetaresime:

Shoqata e EuroAzise
Shoqata: International Society of Chemotherapy and Infection (ISC)
Organizata britanike JUSTRI
OBSH
Global Fund
UNICEF

Veprimtari te tjera te karakterit organizativ, politikeberes, dhe advokacise: Mbrojtja e interesave si te anetareve te vecante te shoqates ashtu edhe mbrojtja e interesave te infektivologjise ne rrang kombetar: peticinet per anetaret dhe Sherbimin Infektiv, lobimi dhe advokacia me FSKSH per futjen e protokolleve dhe barnave te reja dhe te drejtat e infeksionisteve; lobimi me MSH dhe QKEV per procesin e EVM
1. Projekti: Trajnimi i profesionisteve klinike te QSUT ne menaxhimin e terapise antiretrovirale Ne bashkepunim me UNICEF
Pjesemarres: 30 mjeke infeksioniste dhe 30 infermiere te Sherbimit Infektiv edhe Sherbimit infektiv Pediatri k te QSUT. Qershor-korrik 2005
2. SHSHI- Swiss Agency for Development and Cooperation. Projekti: Reduktimi I riskut te ekspozimit te personelit shendetsor ndaj HIV/AIDS.
Seminare trajnuese per 27 mjeke, 75 infekrimiere dhe 57 personel ndihmes sanitare te SHI dhe ShP te QSUT. Botimi I udherrefyesit dhe broshures.
3. Projekti i Fondit Global per HIV AIDS ne Shqiperi : Fuqizimi i pergjigjes kombetare ndaj HIV/AIDS midis grupeve vulnerabel ne Shqiperi.
Target: mjekte infeksioniste dhe te pergjithshem ne QSUT dhe rrethe, infermieret ne Tirane dhe rrethe, PJHA dhe familjet e tyre. Aktivitete: trajnime, rritje kapacitetesh, botime udherrefyesish dhe protokollesh, aktivitete IEC.
4. Seminari trajnues ne bashkepunim me zyren rajonale te OBSH dhe Ministrine e Shendetsise
“Ndryshimet klimatike dhe semundjet infektive emergjente dhe ri-emergjente ne Shqiperi” 48 mjeke infeksioniste ; 10 Dhjetor 2011, Tirane.