Konferenca Kombetare 2018

 

 

shshi.jpg    Programi i Konferences Kombetare te SHSHI 2018
“SINDROMI ETHOR, DIAGNOZA DHE MENAXHIMI”
15 dhjetor 2018, Hotel Hilton Garden Inn

 

Orari

Tema

08.15 – 08.45

Regjistrimi

08.45 – 09.00

Hapje/Mireseardhje: SHSHI, UMT, FM , ISHP

09.00 – 11.00

Seance plenare I: Arjan Harxhi, Najada Como

09.00 – 09.20

Sindromi ethor: veshtrim mbi etio-patogenezen.
Dhimiter Kraja

09.20 – 09.40

Ethja: një nga symptomat më të shpeshta të praktikës mjekësore.
Arben Pilaca

09.40 – 10.00

Sindromet febrile, nje markues i rendesishem ne investigimin e Arbovirozave.
Pellumb Pipero

10.00- 10.20

Kriteret e reja te definicionit dhe diagnozes se Ethes me Origjine te Panjohur.
Najada Como

10.20- 10.40

Ethja nje indikator i rendesishem per matjen e kohes se zbulimit dhe pergjigjes per semundjet infektive. 
Silva Bino

10.40- 11.00

Menaxhimi i sindromit ethor: parimet e perdorimit te antibiotikeve dhe disa te dhena per antibiotiket e rinj.
Arjan Harxhi

11.00- 11.10

Diskutim

11.00-11.30

Pushim/kafe

11.30 – 13.30

Seance plenare II: Pellumb Pipero, Dhimiter Kraja

11.30 – 11.42

Struktura nozologjike e etheve ne moshat e treta ne Sherbimin Infektiv.
Entela Ramosaco

11.42 – 11.54

Sindromi ethor, nje sfide e mjeksise
Klodjana Shkurti

11.54 – 12.06

Sepsisi ne Sherbimin e Semundjeve Infektive dhe aplikimi i udherrefyesve nderkombetare.
Edmond Puca

12.06 - 12.18

Vështirësia në diagnostikimin dhe trajtimin e sindromit ascitik ethor
Ergys Ramosaco

12.18 – 12.30

Menaxhimi i ethes ne pacientet ne ICU.   
Arben Ndreu

12.30 – 12.42

Sindromi Hemofagocitar në Subjekt me Gjendje Ethore
Genti Stroni

12.42 – 12.54

Spektri diagnostik i ethes tek personat perdorues te drogave intravenoze
Ermira Muco

12.54 - 13.06

Epersia e testeve sindromike ne krahasim me testet tradicionale te dedektimit te mikroorganizmave potencialisht te pranishem ne gjak
Denada Lacej

13.06-13.18

Perhapja e Gripit ne Shqiperi  dhe vleresimi i survejancens ndaj tij.
Artan Simaku, E. Kureta. I hatibi 

13.08- 13.30

Evolucioni i diagnozes se semundjeve emergjente virale ne vend.
Majlinda Kota 

13.30-13.40

Diskutim

13.40 - 14.30

Dreka

14.30 – 16.30

Seance plenare III: Arben Pilaca, Silva Bino

14.30 - 14.42

Spektri nozologjik i Ethes se vetmuar.
Nevila Gjermeni

14.42 – 14.54

Algoritmi Diagnostik dhe Struktura Nozologjike e FUO ne Adultet Shqiptare, Migena Qato

14.54 – 15.06

Sindromi febril ne AIDS.
Esmeralda Meta

15.06 – 15.18

Veshtrim i pergjithshem mbi vdekshmerine ne sherbimin e semundjeve infektive.
Elda Qyra

15.18 – 15.30

Fruthi ne Shqiperi
E. Koreta

15.30 – 15.42

Karakteristikat dhe menaxhimi i ethes ne fruth
Monika Dede

15.42 – 15.54

Sindromi Ethor ne Eritemen Nodoze me shkaktar etiologjik Toksoplasmozen, nje prezantim klinik i rralle
Paskuela Dano

15.54-16.06

Sindrom ethor i zgjatur qe rezultoi ethe ondulante me mikroabcese hepatiko-renale dhe giardia lamblia pozitiv
Esi Duka

16.06-16.30

Diskutim/Vleresim i aktivitetit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSTER


Orari

Poster, autori

08.00- 09.00
11.00- 11.30
13.30- 14.30

Malaria Vivax e importuar nga Greqia si nje ethe rekurrente,
Arsilda Gjataj

Vlerësimi i ethes në një paciente me Meningokoksemi Fulminante, Rovena Byku

Sindromi hemofagocitar ne subjekt gjendje ethore.
Klodiana Nasto

Meningiti limfocitar gjate nje Zosteri ne nje pacient HIV pozitiv,
Dorina Petani

Disekacion  aorte prezantuar si ethe  e zgjatur,
Elda Zogu

Ethja Hiperpirektike e nje Anemie hemolitike autoimune fulminante mortale
Nevila Gjermeni

Ethja  hemoragjike: vezhgim epidemiologjik, klinik e terapeutik.
Arben Ndreu

Sepsis i komplikuar me tromboze te arteries ovariale te djathte- prezantim rasti. Entela Ramosaco

Sfidat epidemiologjike e diagnostike te Sindromeve Febrile Akute (rishikim i literatures)
Iris Koshovari

Limfadenopatia epitrochleare febrile nga Bartonella henselae.
Nensi Sulstarova

Endokarditi Infektiv, nje shkaktar i rendesishem i FUO 
Najada Como                             

FUO si shkak i Adenokarcinomes se kolonit me metastaza hepatike
Andi Volumi