Aktivitete shkencore te Shoqates"

1 Prill 2007 Anetare e ISC


Shoqata Shqiptare e Infektivologjise u pranua si shoqate anetare e Shoqates Nderkombetare te Kimioterapise dhe Infeksionit (International Society of Chemotherapy and Infection ISC). Kjo u shpall gjate mbledhjes zyrtare e Keshillit te Shoqates te mbajtur gjate diteve te zhvillimit te Kongresit boteror te Mikrobiolohjise klinike dhe Semundjeve Infektive, Mynih 31 mars – 3 Prill 2007. Ka aplikuar per tu bere anetare e Shoqates Europiane te Mikrobiologjise Klinike dhe Semundjeve Infektive (European Society of Clinical Microbilogy and Infectious Disease ESCMID)

1) Konferenca e pare e SHSHI
Hepatitet virale: Epidemiologjia, klinika dhe mjekimi; Legalon workshop
Pjesmarres: 60 mjeke infeksioniste. Tirane, 19 Tetor 2006
2) Konferenca e dyte e SHSHI
IST: Aspekte moderne te epidemiologjise, diagnostikimit dhe manaxhimit klinik
Pjesmarres: 120 mjeke infeksioniste, te Shendetit Publik. 11 Maj 2007, Tirane
3) Konferenca e 3 kombetare (pjesmarrje nderkombetare) me teme:”
Infeksioni HIV/AIDS ne Shqiperi: vecorite epidemiologjike dhe menaxhimi klinik”
4) 9 seminare trajnuese me teme: Parandalimi i Infeksionit HIV tek personeli i kujdesit shendetsor
Pjesemarres: 27 mjeke infeksioniste te SHI dhe Sherbimit te Pediatrise se QSUT; 75 infermire dhe 54 sanitare te SHI dhe Sh te Pediatrise te QSUT. Dhjetor 2007-Shkurt 2008
5) Konferenca shkencore:
Aspekte te diagnozes dhe menaxhimit te hepatiteve virale (bashkepunim me Universitetin e Barit, Kliniken e Semundjeve Infektive)
Pjesmarres: 150 mjeke infeksioniste, hepatologe, te familjes. Tetor 2008, Tirane
6) Seminari trajnues:
Te dhena te reja mbi terapine antiretrovirale & menaxhimi i aderences , Nr pjesmarresve; 30 mjeke infeksioniste te SHI te QSUT. Shkurt 2009, Tirane
7) Konferenca kombetare:
Intoksikacionet alimentare: parandalimi dhe trajtimi, Prill 2010
8) Seminari trajnues:
Rekomandimet e reja te OBSH: Terapia antiretrovirale tek adultet dhe adoleshentet, Vendi: Korce; Nr Pjesmarresve: 23 mjeke infeksioniste te Sherbimit te Semundjeve Infektive; Data aktivitetit: 27 Shkurt 2010
9) Seminari trajnues:
Manaxhimi Klinik i infeksionit HIV/AIDS: Sindromi inflamator i rimekembjes imune (IRIS); Dhermi; Nr Pjesmarresve: 25 mjeke infeksioniste te Sherbimit te Semundjeve Infektive, QSUT; Data aktivitetit: 29 Maj 2010
10) Seminari trajnues:
: Manaxhimi Klinik i infeksionit HIV/AIDS: Rezistenca ndaj Terapise Antiretrovirale.Prizren; Nr Pjesmarresve: 21 mjeke infeksioniste te Sherbimit te Semundjeve Infektive, QSUT; Data aktivitetit: 23 Tetor 2010
11) Seminari trajnues:
Kujdesi infermieror i pacienteve me infeksion HIV/AIDS
Vendi: Tirane; Nr Pjesmarresve: 45 veta, Personel infermieror i Sherbimit te Semundjeve Infektive, QSUT . Datat e aktivitetit: Shkurt 2011
12) Konferenca kombetare e Shoqates Shqiptare te Infektivologjise, 2011
Me pjesmarrje nderkombetare. Tirane. Nr Pjesmarresve: 140 mjeke infeksioniste nga Shqiperia dhe Kosova
Dt aktivitetit: 27 Maj 2011. Tirane.
13) Seminari trajnues:
Menaxhimi i Infeksioneve Seksualisht te Transmetueshme gjate infeksionit HIV/AIDS. Nr pjesmarresve: 25 mjeke infeksioniste te SHI te QSUT. Data tetor 2011, Budva, Mal i Zi.
14) Seminarin trajnues ne bashkepunim me zyren rajonale te OBSH:
“Ndryshimet klimatike dhe semundjet infektive emergjente dhe riemergjente ne Shqiperi” Nr pjesmarresve : 48 mjeke infeksioniste ; Data : 10. Dhjetor.2011, Tirane
15) Seminari trajnues: Manaxhimi Klinik i infeksionit HIV/AIDS
Permiresimi i menaxhimit te ARV permes permiresimit te aderences ndaj mjekimit
Vendi: Razem, Shkoder;
Nr Pjesmarresve: 25 mjeke infeksioniste te Sherbimit te Semundjeve Infektive;
Data aktivitetit: 24 Mars 2012
16)Seminari trajnues ne bashkepunim me organizaten Britanike JUSTRI:
“Menaxhimi i infeksionit Hiv dhe ko-infeksioneve”
Vendi: Hotel Tirana, Nr Pjesmarresve 40, Pjesmarres: Mjeke infeksioniste nga Shqiperia, Kosova dhe Maqedonia.
Data e aktivitetit: 28-29 Qershor 2013
17) Kongresi 5-te Nderkombetar i EUROAZISE
Kongresi 5-te Nderkombetar i EUROAZISE te Semundjeve Infektive ne bashkepunim me Shoqaten e Detit te Zi te Mikrobiologjise Klinike dhe Semundjeve Infektive, Turqi. Vendi Tirane, 15-18 Maj 2013. Pjesmarres: 150 mjeke infeksioniste, mikrobiologe, interniste, familje