Konferenca Kombetare 2018

 

 

shshi.jpg   
“Lajmërim - Konferenca Shkencore Vjetore e SHSHI 2019
7 dhjetor 2019, Tirana International Hotel

 

Shoqata Shqiptare e Infektivologjise, organizon me date7 Dhjetor 2019Konferencen Kombetare Vjetore2019.
Konferenca do te mbahet ne Hotel “TIRANA International” ne Tirane.
Ky aktivitet sherben per rritjen e njohurive te mjekeve specialiste infeksioniste dhe te specialiteteve te tjera si dhe ato te familjes qe merren ne praktiken klinike me manaxhimin mjeksor te pacienteve me patologji infektive . Nje nga topikat kryesore te konferences do te jete rishikimi i udherrefyesve dhe protokolleve diagnostike dhe terapeutike te rasteve me Leishmanioze viscerale. Nevoja e perditesimit te Udherrefyesit Shqiptar vjen mbas publikimit nga OBSh te protokolleve te menaxhimit dhe kontrollit te LV ne regjionin Europian.
Ne fund te ketij aktiviteti pjesmarresit do te jene ne gjendje:

  • Te perditesojne njohurite e tyre mbi algoritma diagnostike dhe terapeutike te menaxhimit te patologjive infektive
  • Te perditesojne njohurite e tyre mbi epidemiologjine, kliniken, diagnozen dhe skemat e mjekimit te rasteve me Leishmanioze viscerale
  • Ne perfundim te konferences mjeket kliniciste do te jene ne gjendje te menaxhojne me mire rastet adulte me patologji infektive dhe sidomos ato me leishmanioze viscerale
  • Mjeket specialiste dhe familjes do te jene ne gjendje te aplikojne protokollet dhe standartet e udherrefyesit me te perditesuar te diagnozes, mjekimit dhe parandalimit dhe referimit te semundjeve infektive dhe vecanerisht te atyre me leishmanioze viscerale

Profesionistet pjesmarres: semundje infektive, semundje interne, hematolog, mikrobiolog, gastro-hepatolog, mjek familje, mjek i pergjithshem, epidemiolog, shendet publik, farmaciste, etj.
Konferenca eshte ne proces aplikimi per akreditim nga QKEV.
Kreditet e kerkuara: 6 kredite
Pagesa: 3000 ALL