Regjistrimi për mjekët shqiptarë

   
Rregjistrim i plote (2 dite): 90 EURO (2 dite pjesmarrje ne konference, dreka, kafe, darke gala, kredite te plota)
Rregjistrim i pjesshem (1 dite): 50 EURO (1 dite pjesmarrje, dreke, kafe, darke gala, kredite per 1 dite konference)
Mjeke specializante; (me vertetim); Rregjstrim i plote (2 dite): 50 EURO; rregjistrim i pjesshem (1 ditor): 25 Euro.
I kuptoj dhe i pranoj kushtet


Regjistrimi për mjekët shqiptarë

Forme rregjistrimi(per pjesmarresit shqiptar nga Shqiperia, Kosova dhe Maqedonia)

Informacion personal:
            Emri:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       Mbiemri:         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
            Instituti / Spitali / Kompania:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
            Departmenti/Klinika:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
            Adresa:            . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
            Qyteti: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Vendi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
            E-mail:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                
            Telefone: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rregjistrim i plote (2 dite): 90 EURO  (2 dite pjesmarrje ne konference, dreka, kafe, darke gala, kredite te plota)
Rregjistrim i pjesshem (1 dite): 50 EURO (1 dite pjesmarrje, dreke, kafe, darke gala, kredite per 1 dite konference)
Mjeke specializante; (me vertetim); Rregjstrim i plote (2 dite): 50 EURO; rregjistrim i pjesshem (1 ditor): 25 Euro.

Informacion per Pagesen permes transfertes bankare:

Premier Group SHPK
Bank name:      INTESA SAN PAOLO BANK
Account number:                            96783635304, account in EUR
IBAN:                                              AL23208110080000096783635304
SWIFT:                                            USALALTR

Te shenohet ne transferte: fee rregjistrimi per 8SEEC

Afati pageses:
Fee-ja rregjistrimit sa mesiper deri ne date 1 tetor 2017.
Nga data 2 Tetor 2017, dhe per regjistrime ne diten e konferences pagesa eshte: e plote 100 EURO; e pjeshme 60 EURO <br>

Prenoto tani duke klikuar ne linkun e meposhtem "book now". Bonus code 129


Book Now